Wanneer de temperatuur tot onder het vriespunt daalt, bestaat er altijd het gevaar dat het water in de leidingen gaat bevriezen. Indien dit het geval is, zal je de nodige maatregelen moeten treffen om grotere schade te voorkomen. Maar het is natuurlijk ook goed om te weten welke stappen je zelf kan ondernemen om in de eerste plaats te voorkomen dat je wordt geconfronteerd met bevroren waterleidingen.

Wat zijn de gevolgen van een bevroren waterleiding ?

Het meest voor de hand liggend verschijnsel van een bevroren waterleiding is wanneer er geen water meer uit de kraan valt en de buitentemperatuur onder het vriespunt is gedaald. Omdat het de temperatuur in de avonduren een paar graden lager is zal dit verschijnsel zich daarom ook vaker s’ avonds plaats vinden. Het gevaar hierbij is dat het in de ochtenduren weer wat warmer wordt en het water in de leidingen zal gaan ontdooien. Indien er dan sprake mocht zijn van beschadigde leidingen zullen er zich lekkages beginnen voor te doen. De schade hierdoor kan, vooral wanneer het niet tijdig wordt opgemerkt, aanzienlijk zijn. Denk maar aan een ondergelopen kelder of schade aan elektrische apparaten.

Hoe voorkom je dan een bevroren waterleiding?

Goed isoleren van leidingen die bloot staan aan de kou is het belangrijkste preventiemaatregel tegen bevroren leidingen. Zorg er dus voor dat wanneer de winter invalt de leidingen goed zijn geïsoleerd. Dit kan je heel eenvoudig doen door met oude dekens de leiding te bedekken. Zorg er ook voor dat de verwarming, indien aanwezig in betreffende ruimte, niet helemaal wordt uitgeschakeld. Hanteer een minimale temperatuur van boven het vriespunt. Hierdoor bevriest het water in de leidingen niet.

Zorg er ook voor dat er zo min mogelijk koude lucht kan binnendringen in ruimtes waar er zich leidingen bevinden. Vooral de kelder is het meest kwetsbaar, vooral ook omdat koude lucht relatief zwaarder is, doordat men vaker geneigd is de verwarming er uit te schakelen. Ook kunnen er kelderraampjes open staat of openingen aanwezig zijn waardoor de koude lucht naar binnen dringt. Dicht dus alle mogelijke openingen af en laat de verwarming er aan staan. De besparing op de energierekening weegt helemaal niet op tegen de onkosten die gemaakt zullen worden als gevolg van de schade door een bevroren waterleiding.

Om te voorkomen dat je dus te maken krijgt met een bevroren waterleiding kan je het best een loodgietersbedrijf in Almere inschakelen. Deze zullen de nodige maatregelen treffen zodat je in de winter niet onaangenaam wordt verrast.